frenzak logo

caption
Posiadamy nowoczesne urządzenia do cięcia plazmowego, acetylenowo-tlenowego, strumieniem wody, sterowane CNC prasy krawędziowe, piły taśmowe,
inwertorowe źródła EWM, komorę srutowniczą, strefę przygotowania przed lakierowaniem oraz lakiernię natryskową.
Największym kapitałem zakładu jest jednak wykwalifikowany personel!

plen
Załoga Frenzak:


Eugeniusz Żak Kierownik Zakładu (ZK)
mob. +48 601 432 982
dir. +48 32 757 12 34
eml. ezak@frenzak.pl
Magdalena Darda-Żak Pełnomocnik SZJ / Specjalista BHP (ZJ/ZB)
eml. mdarda-zak@frenzak.pl

Aleksander Żak Kierownik Planowania i sprzedaży (KF)
Głowny spawalnik (KS)
mob. +48 601 438 274
dir. +48 32 757 12 32
eml. azak@frenzak.pl
Bartosz Głogowski Kierownik biura konstrukcyjno-technologicznego (KT)
dir. +48 32 757 12 38
eml. bglogowski@frenzak.pl
Michał Żyła Kierownik zaopatrzenia i logistyki (KL)
dir. +48 32 757 12 44
mob. +48 601 657 633
eml. mzyla@frenzak.pl
Piotr Hajduk Kierownik Produkcji (KP)
mob. +48 601 578 557
dir. +48 32 757 12 44
eml. phajduk@frenzak.pl
Adam Thorz Kierwonik Kontroli Jakości (QV2)
dir. +48 32 757 12 40
eml. athorz@frenzak.pl
Kamil Szarafiński Koordynator Obróbki Skrawaniem (KY)
dir. +48 32 757 12 36
mob. +48 601 171 228
eml. kszarafinski@frenzak.pl
Monika Brodowy Żak Kierownik Administracji (KA)
dir. +48 32 757 12 33
eml. mzak@frenzak.pl
Sandra Lemańczyk Planista / Spec. ds. IT
dir. +48 32 757 12 39
mob. +48 601 927 106
eml. slemanczyk@frenzak.pl